Onze visie

Wij zien de volgende trends en ontwikkelingen;

Mensen en middelen zullen steeds schaarser worden door:
* Verschuiving van het economisch zwaarte punt richting het oosten, hierdoor ontstaat andere concurrentie een complexere verdeling van grondstoffen in de wereld, hierdoor worden grondstoffen duurder en beperkter
* De vergrijzing in Nederland door een afname van en duurdere arbeidskrachten individualisering van arbeid waarbij flexibeler werken belangrijker wordt
* Ongelijke verdeling van de welvaart zal blijven, echter er zal een steeds grotere claim gedaan worden op onze leefomgeving door de toenemende vraag naar grondstoffen door het toenemen van het welvaartsniveau van een groter deel van de wereldbevolking.

Toename van transparantie waardoor bedrijven worden gedwongen steeds meer te verantwoorden en opener te worden rondom hun bedrijfsvoering.
Na de economische recessie is de drang naar winstgevendheid bij bedrijven alleen maar toegenomen wat de bovengenoemde trends alleen maar heeft versterkt. Winst is essentieel om als organisatie te overleven en de continuïteit te borgen, maar winst is niet welvaart. De continuïteit van de leefomgeving is namelijk net zo essentieel om te overleven. Daarom is men, individueel en als organisatie, zeker naar de toekomst toe, verplicht duurzaam, gelijkwaardig en verantwoord te ondernemen.

Buro Noest wil de inspirator zijn voor bedrijven op duurzaam, gelijkwaardig en verantwoord te ondernemen. We willen bereiken dat ze steeds meer belang zullen hechten aan duurzaamheid en gelijkwaardigheid en daarmee hun verantwoordelijkheid gaan nemen in het tegengaan van de oorzaken en gevolgen van de trends en dit ombuigen naar een positieve manier van bedrijfsvoering.

Terug

BN_visie_02
BN_visie_01
  • Bert Battjes
  • Krijgertje 7, 5683LB Best
  • info@buronoest.nl
  • www.buronoest.nl
  • +31 (0)6 41508462
  • BTW: NL105726564B01
  • KVK: 53248988